Vragen

Verzekeringen

1) Moet ik een aanvullende tandartsenverzekering afsluiten?

Het grootste deel van de tandheelkundige zorg voor volwassenen zit niet in het basispakket. Of een aanvullende verzekering zinvol is hangt van vele factoren af. Daarnaast zijn er veel verschillende pakketten. Het is de afweging waard of de premie opweegt tegen de kosten van de behandelingen. Vaak is een aanvullende verzekering zinvol als de kosten meer dan 200,- euro per jaar zijn.

2) Ik heb een aanvullende verzekering en moet toch nog bijbetalen. Hoe kan dat?

Dat is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Er zit namelijk veel verschil tussen de polissen. Het kan voorkomen dat de verzekering bijvoorbeeld maximaal 80% van een behandeling vergoedt. Het kan ook zijn dat uw maximaal verzekerd bedrag overschreden is. In die gevallen krijgt u een nota van het restbedrag.

3) Gecontracteerd door verzekeraar of niet?

Zorgverzekeraars willen graag dat zorgaanbieders contracten afsluiten. De zorgkosten zouden daarmee beter in de hand te houden zijn. De kosten voor een behandeling zijn echter door de overheid (NZA; Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld; de verzekeraar en behandelaar hebben daarop geen invloed, en de keuze van uw polis ook niet.
Welk deel van de kosten door de verzekeraar wordt vergoed is wel opgenomen in de polis. Zo kan uw verzekeraar ervoor kiezen bepaalde verrichtingen alleen te vergoeden als de zorgverlener een contract heeft met de verzekeraar. Hierbij worden bijvoorbeeld voor een prothese op implantaten (‘klikgebit’) die in de basisverzekering valt, ook maxima gesteld aan bijvoorbeeld techniekkosten. Tandtechnische laboratoria zijn doordoor genoodzaakt onder de reële prijs te leveren of een prothese naar het buitenland te sturen.
Naar onze mening gaat de verzekeraar hierin te ver; wij vinden dat de keuze voor een behandeling of uitvoering daarvan gemaakt moet worden door de inhoudelijk afweging van de behandelaar, in overleg met de patiënt, en niet door de verzekeraar. De kosten kunnen uiteraard een belangrijke rol spelen in de keuze, maar moeten niet vooraf bepalend zijn voor de inhoudelijk keuze. Daarom kiezen wij ervoor geen contracten met verzekeraars te tekenen.

Vragen

Zit uw vraag er niet bij?
Stel hem dan via het
formulier hiernaast.