Wie ben ik?

Ruben Hoefnagel

  • Afgestudeerd in 2001 in Nijmegen.
  • Vanaf afstuderen actief geweest in het onderwijs van de opleiding Tandheelkunde bij de vakgroep Orale Functieleer.
  • Vanaf 2005 ook in het klinisch onderwijs van de laatste studiefase, in het bijzonder gericht op complexe kronen en bruggen en partiële prothetiek, al dan niet in combinatie met implantaten.
  • Sinds 2003 implanteert Ruben ook in de GTP, in het bijzonder t.b.v. vaste kronen en bruggen. Ook is hij verantwoordelijk geweest voor het prothetisch onderwijs voor tandartsen van de opleiding tot reconstructief tandheelkundig specialist van het Radboudumc.
  • Binnen de GTP liggen zijn aandachtspunten naast de algemene praktijk op de reconstructieve tandheelkunde, het behandelen van complexe gebitssituaties met o.a. kronen, bruggen of uitneembare voorzieningen in het bijzonder met implantaten, slijtage, esthetische tandheelkunde en het behandelen van tandvleesproblemen.
  • BIG registratienummer: 89055019902