Wie ben ik?

Ernst-Jan Wiersema

  • ¬†Afgestudeerd in 2010 in Nijmegen.
  • Sinds 2010 verbonden aan vakgroep Orale Functieleer van afdeling Tandheelkunde.
  • Geeft onderwijs in kroon- en brugwerk in de bachelorfase en algemene tandheelkunde in de masterfase.
  • Mede-auteur van studieboek over kronen en bruggen.
  • Gaf in 2013 een mooie werkplek in Groningen op voor de mogelijkheid in de GTP te kunnen werken.
  • Nam in 2015 het maatschapsaandeel van Rob de Kanter over.
  • Naast de algemene tandheelkunde ligt zijn aandacht binnen onze praktijk bij de esthetische tandheelkunde.
  • BIG registratienummer: 09913657702